Обезщетенията за нанесени щети от кафява мечка у нас са за над 220 000 лева

Обезщетенията за нанесени щети от  кафява мечка у нас са за над 220 000 лева Снимка: pikist.com

МОСВ изплати над 220 000 лева обезщетения за нанесени щети от вида кафява мечка

От началото на тази година от страна на Министерството на околната среда и водите (МОКВ) са изплатени 223 000 лева обезщетения за нанесени щети от вида кафява мечка. До началото на септември 2021 г. са изплатени около 128 000 лв. Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов възобнови плащането и в сряда бяха преведени около 95 000 лева. За тази година нанесените щетите са рекорден брой. До момента в Министерството са постъпили предложения за 160 обезщетения, като все още има преписки, които са в процес на обработка.

За сравнение, през 2020 година има подадени общо 128 заявления за обезщетения за около 105 000 лв.

Големят брой набези се дължи основно на липсата на храна в горите и навлизането на човека, включително с МПС-та в естествените местообитания на мечката, както и на климатичните промени. Нанесените щети са предимно върху селскостопански животни и продукция и пчелини.

Тази практика на обезщетяване е оценена като много успешна, както от Европейската комисия (ЕК), така и на различни експертни форуми. Щетите от кафява мечка се изплащат на основание Закона за лова и опазване на дивеча. Тази добра практика се прилага от МОСВ от 2003 г.

Около 90-95 % от щетите се срещат на територията на РИОСВ Смолян. Това се дължи на обстоятелството, че от една странна в Родопите е концентрирана най-голямата част от популацията на кафява мечка, а от друга страна регионът се характеризира с относително малко население, обитаващо села и махали в планината, съответно местообитанието на мечките и хората е споделено. Това неминуемо води до конфликт и ако той не бъде намален, ще доведе до бракониерство.

Сигналите се получават от различни институции, горските и ловни стопанства, РИОСВ, национални паркове, общините, полицията и телефон 112.

Щетите се изплащат въз основа на изготвен от Комисия протокол за установяване на щетата, като оценката на щети се определя на база пазарните цени в конкретния район.

Кафявата мечка е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие. Европейската директива за опазване на местообитанията (Директива 92/43) изисква строга защита на вида, който е включен и в конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: