Нова наредба предвижда влагане на 30% рециклирана суровина в съдовете за напитки

Нова наредба предвижда влагане на 30% рециклирана суровина в съдовете за напитки

МОСВ предвижда още разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки

„Предстои приемането на Наредба за ограничаване на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева по време на международната конференция „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, която се проведе днес в София.

Проектът предвижда задължение за влагане на рециклирана суровина в съдовете за напитки – 30%, и цел от 90% разделно събиране на РЕТ бутилки. Целта е да се приложат поетапни мерки за промяна на потребителските модели.

МОСВ предвижда още разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, включително изграждане на площадки за предаване на отпадъци от домакинствата, с което да бъдат осигурени допълнителни възможности за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, които сега не са обхванати в системите. В подкрепа на разделното събиране е необходима и цялостна промяна в начина на събиране на смесени битови отпадъци и преминаване към заплащане на услугите пропорционално на количеството и обема на отпадъците.

Ренета Колева съобщи по време на форума, че МОСВ е разработило проект на Национална стратегия за кръгова икономика 2021-2027 г., която има няколко основни цели – зелена и конкурентоспособна икономика, по-малко отпадъци и повече ресурси и икономика в полза на потребителите. 

Междуведомствена работна група ще подготви окончателния вариант на стратегията и заедно с план за действие за периода 2021-2027 г. документът ще бъде внесен в Министерския съвет в началото на следващата година.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: