Повече от половината от емисиите в атмосферата се падат само на 25 големи града

Повече от половината от емисиите в атмосферата се падат само на 25 големи града Снимка: lifeglobe.net

Ново изследване показва, че 52% от емисиите на парникови газове в градските райони се произвеждат само в 25 мегаполиса

Около 56% от населението на света живее в градовете и се очаква, че през следващите десетилетия тази цифра ще се увеличи. Оттук следва, че на тези градски райони се пада по-голямата част от световните емисии на парникови газове, а ново проучване, разработено за оценка на мащабите на това замърсяване, достигна до извода, че около половината от тях са само в 25 града, съобщава интернет порталът lifeglobe.net. Особено мощни излъчватели на емисиите се оказват мегаполисите в Китай и Япония.

„В момента повече от 50% от световното население живее в градовете“, казва съавторът на проучването, доктор Шаоцин Чен от Университета Сун Ятсен. - На градовете се падат повече от 70% от емисиите на парникови газове и те споделят голямата отговорност за декарбонизирането на световната икономика. Текущите методи за описване на емисиите, използвани от градовете, се различават по целия свят, което затруднява оценката и сравняването на напредъка в намаляването на емисиите във времето и пространството.

Чен и колегите му се опитват да решат този проблем, като сглобяват извадка от 167 населени места, включваща предимно основни градове, големи градски зони и мегаполиси от 53 различни страни. Избрани са повече градове от страни с високи емисии, такива като Китай, САЩ, Индия и Европа, за да се осигури по-точна представа за разпределението на емисиите по целия свят, при това авторите правят разграничение между развитите и развиващите се страни въз основа на класификацията на ООН.

Резултатът е създаването на постсекторен опис на емисиите на парникови газове за тези градове в периода между2012 и 2016 г., представляващ, по думите на авторите, първият глобален баланс на емисиите за най-големите градове в света. Описът показва, че само 25 мегаполиса са отговорни за 52% от общите емисии от 167 изследвани града, повечето от които се намират в Азия, например Хандан, Шанхай и Суджоу в Китай, Токио в Япония, както и европейските градове Москва и Истанбул.

Повечето градове в развитите страни, като в Австралия, САЩ и Европа, имат значително по-високи емисии на глава от населението от градовете в развиващите се страни, с изключение на Китай, която е класифицирана като развиваща се държава, но в нея има няколко града с подобни емисии на глава от населението. Двата основни източника на емисии са транспортът и стационарната енергия, която включва изгаряне на гориво и използване на електроенергия в жилищни, промишлени и търговски сгради.

Разделянето на емисиите по сектори може да ни даде информация за това, какви действия трябва да бъдат приоритети за намаляване на емисиите от сгради, транспорт, промишлени процеси и други източници.

Според авторите проучването подчертава необходимостта от постоянна инвентаризация (описване) на емисиите на парникови газове по целия свят. Необходими са много по-строги мерки за постигане на целите, посочени в Парижкото споразумение, и ограничаване ръста на средната глобална температура с 1,5 градуса по Целзий в сравнение с доиндустриалните нива.

„Ключовите сектори на емисиите трябва да бъдат идентифицирани и насочени към по-ефективни стратегии за смекчаване - казва Чен. - Например трябва да се оценят разликите в ролята, която стационарното използване на енергия, транспортът, използването на енергия в домашни условия и обработката на отпадъците играят за градовете.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: