Алтернативни горива за товарния транспорт

Алтернативни горива за товарния транспорт Снимка: Lidl Switzerland

Умни производства на синтетични горива могат да трасират пътя към „зелен” пътен трафик в Европа

В EMPA, лаборатория по материалознание и технологии при Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих, учените търсят зелени технологии за производство на синтетичен метан – една енергийна, техническа и икономическа перспектива с глобален потенциал. 

Анализите на мобилността показват, че не всички превозни средства имат дял в километража на „големия” трафик. Докато леките автомобили покриват градските и по-близки междуградски маршрути и веднъж или два пъти годишно по някоя ваканционна дестинация, дългите разстояния се изминават преди всичко от големи камиони, които превозват стоки из цяла Европа. 

Ако те продължат да се захранват с изкопаеми горива, едва ли ще бъде възможно да се намалят в достатъчна степен емисиите въглероден диоксид от пътния трафик. Ето къде могат да намерят приложение синтетичните горива

На фона на бързо променящите се енергийни системи EMPA разглежда няколко алтернативи – електромобили, превозни средства с водородна горивна клетка и такива, задвижвани от синтетични горива.  Според учените и трите концепции имат своите предимства и недостатъци. 

Последният проект на EMPA е фокусиран върху производството на синтетичен метан от водород и въглеподен диоксид - така наречената метанизация. Такъв тип горива могат да се произвеждат с възобновяема енергия, да се транспортират по конвенционалните начини и чрез съществуващата инфраструктура. Подобно решение носи огромен потенциал и е обект на глобален интерес.

Основният химичен процес на метанизация е известен повече от 100 години, но EMPA доразвиват метода и предлагат свой начин: така наречената метаболизация с подобрена сорбция. 

Учените се надяват, че тази нова концепция с иновативен подход ще доведе до по-опростен контрол върху химичните процеси, по-висока ефективност и по-добра пригодност за динамична работа.

 Сред най-ентусиазираните потребители е веригата Lidl-Швейцария, която планира до 2030 г. да започне да зарежда камионите си за доставки с втечнен възобновяем газ, вместо с изкопаемия природен газ, който се ползва сега.