Бъдещето на изкуствения интелект в ЕС

Бъдещето на изкуствения интелект в ЕС Снимка: Photo by Franck V. on Unsplash

Част от заинтересованите страни отговориха на плановете на ЕС за изграждане на етична рамка за разработването и внедряването на технологии с изкуствен интелект от ново поколение.

В неделя (14 юни) изтече крайният срок заинтересованите страни да представят обратна информация относно Бялата книга на Европейската комисия за изкуствения интелект (AI), публикувана през февруари. Документът призоваваше технологиите с изкуствен интелект, които носят висок риск от злоупотреба, да бъдат подложени на нови изисквания, като се отделят редица „високорискови“ технологии за бъдещ надзор, включително тези в „критичните сектори“ и такива за „критично ползване".


Тези, които са включени в критичните сектори, според Комисията, включват здравеопазване, транспорт, полиция, набиране на персонал и правна система, докато технологиите за критично използване включват системи с риск от смъртност, щети или наранявания или със законни последици.


В своето представяне на общественото допитване, започнало след публикуването на Бялата книга, групата за права Access Now поднови призивите за изричната забрана на използването на определени технологии, включително безразборния софтуер за биометрично наблюдение, приложения за анализ на емоции на лицето и използването на AI системи между границите.


Освен това групата призова държавите членки на ЕС да създадат публични регистри на системите за изкуствен интелект и автоматизирано вземане на решения, използвани от публичния сектор, а в някои случаи - и от частния сектор. От друга страна, изследователската група „Център за иновации на данни“ засегна намеренията на Комисията да изготви оценки за съответствие за високорискови приложения за изкуствен интелект, наричайки ги „трудни и контрапродуктивни“.


Това е ред, на който Асоциацията на компютърната и комуникационната индустрия също се противопостави, призовавайки ЕС да избягва „продължителни, бюрократични процеси на одобрение“. Междувременно Европейската потребителска организация BEUC заяви, че подходът, основан на риска, трябва да се разшири и ЕС да възприеме по-приобщаваща позиция, докато предпазният подход трябва да бъде приложен при законодателството за AI.


По отношение на демаркацията на „високорисковите“ технологии, технологичното лоби Съвет на индустрията за информационни технологии казва, че определението за такива технологии трябва да „отчита специфични за контекста фактори като непълност на системата на AI или вероятността и необратимост на вредите, причинени в най-лошия случай".


Междувременно градове, мозъчни тръстове и научноизследователски институти, заедно със софтуерната компания с отворен код Mozilla, изпратиха писмо до Комисията, в което подчертават опасенията си, свързани със закупуването на някои приложения за AI и проблемите с прозрачността около използването на определени технологии, договорени за използване от публичните администрации.


Стартиране на международния AI алианс


Членовете на международен алианс започнаха в понеделник (15 юни) нова инициатива, озаглавена Глобално партньорство за изкуствен интелект. Групата счита за свои членове Австралия, Канада, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Мексико, Нова Зеландия, Република Корея, Сингапур, Словения, Обединеното кралство, САЩ. 


Секретариатът на алианса ще бъде домакин на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж, а групата има за цел да „ръководи отговорното рзвитие и използване на AI, основани на правата на човека, включване, разнообразие, иновации и икономически растеж".

Четете още, коментирайте и ни следете във

facebook