„Три морета“ направи първата си инвестиция в България

„Три морета“ направи първата си инвестиция в България Снимка: pixabay.com

Вложението е в проект за соларна енергия с мощност от над 50 MW, достатъчни да захранят 27 000 домакинства

Инвестиционният фонд към инициативата „Три морета“ (3SIIF), в който инвеститор е Българската банка за развитие, е придобил значителен дял в Enery Development GmbH (Enery). Компанията е ангажирана в добива на енергия от възобновяеми източници. Тя притежава активи в страната ни от началото на 2020 г., когато придобива най-големия соларен парк у нас – в с. Караджалово. Паркът се простира на 1000 дка и има инсталирана мощност от над 50 MW, достатъчни да захранят 27 000 домакинства. 

Инициативата „Три морета“ обединява 12 държави-членки на Европейския съюз.

С фокуса си върху развитието на фотоволтаичния сектор Enery е в съответствие със стратегията на фонда за инвестиции „на зелено“ и е насочена към осъществяването на енергиен преход в региона. Производството на енергия от фотоволтаични източници все още не е широко разпространено в Централна и Източна Европа, въпреки условията с високи нива на слънчево облъчване и наличие на подходящи терени. Очаква се все по-належащите изисквания за декарбонизация на региона да предоставят значителни възможности за инвестиции в областта на възобновяемите енергийни източници в краткосрочен план.

Enery представлява третата портфейлна инвестиция на 3SIIF, като фондът вече е подкрепил всеки един от основните си сектори: транспортна, енергийна и цифрова инфраструктура. Сред финансираните проекти са полската Cargounit – една от най-големите частни локомотивни лизингови компании в Европа, и Greenergy Data Centers – платформа за центрове за данни, фокусирана върху ЦИЕ. 

Фондът към инициативата „Три морета“ не разкрива информация за размера на инвестициите, които прави. Той включва акционери от участващи в регионалната инициатива държави, включително България чрез Българската банка за развитие, която е акционер клас „А“ с парична вноска от 20 млн. евро. Целевият размер на фонда е между 3 и 5 млрд. евро, а очакванията са да генерира инвестиции на обща стойност до 100 млрд. евро. Основната цел са инвестиции в транспорт, енергетика и цифрова инфраструктура по оста север-юг и компенсиране на разликите в развитието на отделните региони на Европейския съюз.

Още по темата във

facebook