До 4500 лв. на лица в неплатен отпуск и на самоосигуряващи се

До 4500 лв. на лица в неплатен отпуск и на самоосигуряващи се Снимка: pixabay.com

ДСК се приседини към програмата за безлихвено кредитиране на физически лица.

Банка ДСК подписа споразумение с Българската банка за развитие по гаранционната програма за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица в неплатен отпуск и на самоосигуряващи се. Финансовата институция приема заявления за заем до 4500 лева от 3 юни, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите няма да се дължат такси, комисиони и неустойки.

Кой може да кандидатства?

Физически лица с платени осигурителни вноски, излезли в неплатен отпуск заради кризата с COVID-19, неполучаващи възнаграждение по други трудови правоотношения и които ще се върнат на същата работа след прекратяване на неплатения отпуск. 

Самоосигуряващи се лица с платени осигурителни вноски, но с временно прекъсната дейност в резултат на извънредното положение или спад от минимум 20% в доходите им за първото тримесечие за 2020 г. спрямо същото за предходната 2019 г. Самоосигуряващите се лица не следва да получават възнаграждения по трудови правоотношения.

За кредит по Програмата на Българска банка за развитие може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Какви са необходимите документи?

За физически лица на трудов договор:

1. Заверено копие от документ за самоличност – лична карта или паспорт;

2. Допълнителна информация приложение към Искане за кредит – по образец на Банката;

3. Декларация - съгласие за обработка на лични данни - по образец на Банката;

4. Документ от работодателя (заповед, служебна бележка или друго), удостоверяващ, че сте в неплатен отпуск и ще бъдете възстановен на работа, в случай че е необходимо.

За самоосигуряващи се лица:

1. Валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;

2. Допълнителна информация приложение към Искане за кредит – по образец на Банката;

3. Декларация - съгласие за обработка на лични данни - по образец на Банката;

4. Документ за регистрация като самоосигуряващо се лице;

5. Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица, подадена в НАП (по образец на НАП).

и/или

6. Документи, от които може да се удостовери поне 20% спад в доходите на самоосигуряващото се лице през първо тримесечие на 2020 г., спрямо първо тримесечие на 2019 г.

 Може да се кандидатства във всеки офис на банката

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: