Банковите милионери в България вече са 1180

Банковите милионери в България вече са 1180 Снимка: БНБ

Сметките и на граждани, и на фирми се окрупняват – по-малко на брой, но с повече пари в тях, показва статистиката на БНБ

В края на декември 2020 г. в България има нови 151 милионери в сравненние с година по-рано. Става въпрос за собственици на сметки с над 1 млн. лева в тях, открити в български банки. Ако направим сравнение със септември 2020 г. спрямо същия месец на 2019-а, тогава нарастването е било със 110, когато за пандемията от COVID-19 не бяхме и чували

Тенденцията за увеличаване на спестителите с милиони в банковите си сметки продължава и през четвъртото тримесечие на 2020 г., като ръстът е 21,2% в сравнение с 2019 г. – най-висок сред всички категории депозити на граждани. Това показват статистическите данни на БНБ за кредити и депозити, анализирани по сектори и количествени категории за последните три месеца на 2020 г.

Общият брой на хората с милионни сметки в банковата система са 1180 при 1029 в края на декември 2019 г. 

Сумарно сметките от 1 милион и нагоре лева на граждани в българските банки са с 529,159 млн. лв. повече, отколкото през декември 2019 г., а общата им сума е 3,030 млрд. лв. Това е доста повече от парите в големите сметки, отчетени през декември 2019 г. – 2,501 млрд. 

На другия полюс обаче – при влоговете до хиляда лева, има тотален срив. Те са намалели най-много – със 7 на сто за година или с 423 468 броя. Само три месеца по-рано – в края на септември, намалението спрямо 09.2019 г. е било 1,4% или със 75 266 броя. 

Статистиката на БНБ обаче не дава отговор на въпроса: дали тези вложители са изчерпали сметките си, или са сложили по тях повече пари и са преминали в друга категория – например от 1000 до 2500 лв. Малко е вероятно, защото и там има спад с 25 507 броя (6,1%).

Но окрупняване на сметките има, защото при домакинствата закритите сметки са общо 236 964 бр., а всъщност сумарно парите са се увелиличи с 5,397 млрд. лв. (9,7% на годишна база). 

Статистиката на БНБ показва, че всички следващи категории влогове растат пропорционално с увеличаването на парите по тях. А това не е нищо друго освен доказателство за обедняването на населението и засилване на финансовото разслоение сред гражданите. 

При фирмите ситуацията е подобна с тази разлика, че растежът започва от сметките с 10 хил. лв. и нагоре – със 7,9%. Общо за корпоративния сектор има спад на броя на влоговете с 2,8 на сто, а сумарно увеличението е с 10,5 процента – отново става въпрос за окрупняване на депозитите. 

С най-голям ръст при фирмите са сметките от 500 хил. до 1 милион – 33,3% или близо милиард (938,264 млн. лв.).

Милионерите по фирмени сметки в края на декември 2020 г. са 4091 или с 262 повече от година по-рано. Нарастването е по-скромно отколкото при гражданските – с 4,8%, докато при влоговете до хиляда лева има намаление с 10,9 на сто, което е съизмеримо със същия сегмент от заемите за домакинствата. 

Още по темата във

facebook