Създава се още една възможност за финансиране на малкия бизнес

Създава се още една възможност за финансиране на малкия бизнес Снимка: pixabay.com

Фондът на фондовете подписа договор с екипa, който ще управлява Фонд мецанин/растеж - „Силвърлайн Партнърс”

Фондът на фондовете (ФнФ) подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд мецанин/растеж. Това е последният инструмент от портфолиото на ФнФ за дялови и квази-дялови инвестиции, такъв за първи път се прави в България с публичен ресурс. Средствата за него са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Ресурсът ще се управлява от „Силвърлайн Партнърс” ООД. Това е името, под което ще оперира избраното за изпълнител в процедурата за избор на финансов посредник обединение „Бългериан Мецанин Партнърс“ ДЗЗД. Партньори в него са: Евгени Ангелов, Диана Аладжова, Иван Христанов, Лоид Шулц и „Ривър Стикс Кепитал“ ЕАД. 

Ключовите лица на избрания фонд мениджър са натрупали значителен опит в управлението на фондове за алтернативни инвестиции, подкрепящи компании в България, Централна и Източна Европа и други. Наред с реализацията на дялови инструменти, екипът има експертиза и в предоставянето на мецанин финансиране, което ще представлява съществена част от портфолиото на новоучредения фонд. 

Мецанинът е форма на хибридна инвестиция, попадаща между капиталово и дългово финансиране. В общия случай дава възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор.

„Силвърлайн Партнърс” ще управлява 83,7 млн. лв., от които 75,3 млн. лв. са публични средства, предоставени от основния инвеститор Фонд на фондовете. Допълнително ще бъде привлечен частен капитал на ниво фонд, както и при осъществяването на всяка сделка.

Фондът ще подкрепи най-малко 10 малки и средни предприятия с инвестиции в размер между 4,9 млн. лв. до 13,7 млн. лв., като поне половината от ресурса ще  бъде инвестиран под формата на мецанин финансиране.

Целта на инструмента е да подкрепи развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. 

Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за тези от тях, които са с потенциал за растеж и търсят възможности за разширяване на дейността си чрез навлизане на нови пазари или разработване на нови продукти и услуги.

След подписването на договора се очаква посредникът да реализира първите си инвестиции през лятото на тази година

По повод подписването Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на УС на Фонд на фондовете, заяви: „Българският бизнес вече ще може да се възползва от финансов инструмент за растеж, от какъвто пазарът ни се нуждае.“ 

Още по темата във

facebook