Аутсорсингът остава печеливша индустрия въпреки кризата

Аутсорсингът остава печеливша индустрия въпреки кризата Снимка: pixabay

Индустрията расте значително по-бързо от националната икономика и се представя впечатляващо, независимо от трудната конюнктура.

През 2019 г. аутсорсингът е допринесъл с 5,5% за реалния БВП на България, или 2,9 млрд. евро, се казва в Годишния доклад на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). До 2022 г. се очаква оборотът му да се увеличи както като стойност, така и като дял от икономиката, съответно до 4,7 млрд. евро и 8,9% от БВП.

В края на 2019 г. в сектора са били заети 77 987 души, което е с 5 000 повече спрямо 2018 г. Дори в 2020 г. индустрията е продължила да наема нови хора и до месец август броят на служителите ѝ е достигнал 81 000 души. Очакванията са до 2022 г. броят на заетите на пълен работен ден в аутсорсинг сектора в България да надхвърли 110 000 души.

Данните от доклада сочат, че през 2019 г., аутсорсинг индустрията е платила данъци в размер на 30,5 млн. евро или с 5,5 млн. евро повече отколкото през 2018 г. 

Също така следва да се отбележи, че  през 2019 г. фирмите в сектора са увеличили разходите си за възнаграждения, като те са достигнали 9,3% от общите разходи за възнаграждения в страната. Това е ръст от 0,8% спрямо предходната година. Вноските за социално осигуряване на аутсорсинг индустрията възлизат на 7,4% от общата стойност на направените вноски за социално осигуряване в страната през 2019 г. Очаква се тези дялове да растат още до 2022 г.

Аутсорсингът остава печеливша индустрия – през 2019 г. неговата нетна печалба възлиза на 252,1 млн. евро, което е ръст от 8,4% на годишна база.

Според AIBEST предварителните данни за 2020 г. сочат, че дори и през тази година, белязана от криза заради пандемията, растежът се запазва. Прогнозите за 2022 г. показват, че индустрията ще продължи да се развива и да бъде водещ стълб в българската икономика, като относителният й дял в БВП на България вероятно ще достигне 8,9%.

 

Още по темата във

facebook