ЕС повежда усилията за възстановяване през 2021 г.

ЕС повежда усилията за възстановяване през 2021 г. Снимка: pikist.com

През новата година Европейският парламент ще продължи да работи за ограничаване на последиците от пандемията и по приоритети като политиката относно климата, съобщиха от пресцентъра на ЕП.

Възстановяване и дългосрочен бюджет

В края на 2020 г. Европейският парламент одобри бюджета на ЕС за 2021 - 2027 г. и свързаното с него законодателство като механизма за защита на върховенството на закона в ЕС.

Депутатите ще трябва да финализират правилата за функциониране на всички програми, които са част от бюджета на ЕС и плана за възстановяване, за да може това да подпомогне хората и бизнеса в ЕС.

Устойчиво възстановяване

Зеленият пакт има ключово място в плана на ЕС за възстановяване от пандемията. Селското стопанство, кръговата икономика, биоразнообразието, горите, енергетиката и европейската схема за търговия с емисии са сред темите, които ще бъдат в центъра на вниманието в Парламента.

Климат

Парламентът и Съветът ще се стремят да приключат преговорите по законодателния акт за климата, който въвежда в европейското законодателство целта за нулеви нетни емисии до 2050 г. Депутатите искат намалението на емисиите до 2030 г. да бъде с 60% спрямо нивото от 1990 г.

Цифрови услуги

Регулирането на онлайн платформите ще бъде основна задача през 2021 г. В края на 2020 г. Комисията предложи законодателен акт за цифровите услуги, който цели да осигури по-добра и по-безопасна цифрова среда за потребителите и компаниите. Парламентът очерта своите приоритети за такова законодателство през октомври 2020 г.

Изкуствен интелект

В началото на 2021 г. се очаква предложение на Комисията за регулиране на технологичните, етичните, правните и социално-икономическите аспекти на изкуствения интелект. Парламентът иска правилата да бъдат основани на европейските ценности и да поставят като приоритет нуждите на хората, като заедно с това стимулират развитието на технологиите и икономиката.

Политика спрямо мигрантите

Европейският парламент ще разисква законодателство за изменения в политиката за предоставяне на убежище в ЕС. Новите мерки, предложени от Комисията, целят да осигурят споделяне на отговорността и солидарност между държавите членки, както и да гарантират ефективната защита на външните граници на Съюза.

Конференция за бъдещето на Европа

Конференцията за бъдещето на Европа е инициатива за обсъждане с гражданите на нужните промени, които да подготвят Европа за бъдещето. Кризата с COVID-19 отложи старта на инициативата, но двугодишният процес на консултации следва да започне през 2021 г.

Селско стопанство

Парламентът, Комисията и Съветът следва да приключат преговорите за новата Обща селскостопанска политика за периода до 2027 г., включително обвързването ѝ с Европейския зелен пакт и с екологичните цели пред ЕС. Новата стратегия „От фермата до трапезата“, която разглежда по-общо предизвикателствата в хранителния сектор, също е сред важните теми за депутатите.

Програма на ЕС за здравеопазване

През новата година ще стартира програмата „ЕС в подкрепа на здравето“, която ще подпомага сътрудничеството и координацията между страните в ЕС при кризи. Основните приоритети ще бъдат защитата от трансгранични здравни заплахи, подобряването на достъпа до лекарства и укрепването на системите на здравеопазване. По предварително споразумение със Съвета, депутатите ще гласуват правилата за новата програма в началото на 2021 г. 

Механизъм за гражданска защита

Парламентът работи по изменения в Механизма на ЕС за гражданска защита с цел подобряване на управлението на кризи и засилване на подготвеността при извънредни ситуации с широк обхват като COVID-19. Депутатите искат ЕС да има автономен капацитет за реагиране. Измененията в механизма би следвало да влязат в сила през 2021 г. след преговори между Парламента и Съвета.

Програма за космоса

С новата програма за космоса за 2021 - 2027 г. се предвижда разширяване на обхвата на Европейската агенция за глобална навигационна спътникова система и преименуването ѝ на Агенция на ЕС за програмата за космоса.

Отношения с Великобритания

На 1 януари официално изтече преходният период между ЕС и Великобритания, което отваря нова глава в отношенията им. Парламентът ще има важна роля в изграждането на връзки с Великобритания, включително с приемането на споразумения в ключови области като авиацията.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: