ДФ „Земеделие“ преведе 683 млн. лева по СЕПП за Кампания 2020

ДФ „Земеделие“ преведе 683 млн. лева по СЕПП за Кампания 2020 Снимка: pixabay

Това е най-очакваното плащане от земеделските производители по схемите и мерките на Кампания 2020. Тази година родното селско стопанство получава рекордна подкрепа от 3,1 млрд. лв.

Държавната агенция изплати 683 361 861 лв. на 54 760 земеделски стопани по схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Ставката от 210,17 лв./хектар, по която стопаните получиха субсидиите си този месец, е най-високата, по която са правени разплащанията по СЕПП до момента. За сравнение, за Кампания 2019 ставката за декември е била 191,45 лв./хектар.

Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2020 ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите след актуализиране на слой „Площи, допустими за подпомагане“. На тази база ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по СЕПП през месец юни 2021 г.

За Кампания 2020 по СЕПП се разпределят общо над 807,5 млн. лева. Финансовата помощ на фонда през тази година е най-голямата, превеждана досега, тъй като бяха прехвърлени допълнително 140 млв. лева от финансовия пакет на Програмата за развитие на селските райони, разпределен за 2021 г. Те са част от общо увеличения бюджет на ДФЗ – РА с 400 млн. лв. Финансовата подкрепа има за цел да компенсира щетите от пандемията от COVID 19 и от голямата суша.

С допълнителните 140 млн. лв. общият бюджет по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2020 се увеличи от 1,803 млрд. лв. на 1,943 млрд. лв. или с близо 9%.

До момента фермерите са получили общо 914 млн. лв. за Кампания 2020. От тях 117 млн. лв. бяха изплатени на животновъдите по схемите за обвързано подпомагане, над 17 млн. лв. са първи транш по ПНДЖ 1 и над 24 млн. лв. по ПНДЖ 3.

През 2020 г. българското селско стопанство получава рекордна подкрепа от над 3,1 млрд. лева. Разплатените средства до момента от ДФЗ – РА са над 3 млрд. лв. В периода 21 - 23 декември предстои фондът да направи и последното плащане към стопаните за тази година. Очаква се да бъдат преведени още над 80 млн. лв. по мярка 13 за необлагодетелстваните райони по ПРСР 2014-2020.