БВП на един работещ е намалял с 1,6 % през третото тримесечие

БВП на един работещ е намалял с 1,6 % през третото тримесечие

Най-ниска е производителността на труда в селското стопанство

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает в България намалява с 1.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщи Националният статистически институт (НСИ). 

Заетите лица в икономиката са 3 588 810, а общият брой отработени часове е 1 441,7 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г. показва увеличение на относителния дял на аграрния 

На едно заето лице се падат 8 826,2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 22,0 лв. БВП за един отработен час. 

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2020 г. намалява реално с 2.3%. БДС за един отработен човекочас също намалява реално с 2.3%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2020 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 8 427,5 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 20,2 лв. за един отработен човекочас. 

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 874,4 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 19.8 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 614,7 лв. БДС на един зает или 6,7 лв. за един отработен човекочас.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: