НИФ ще подкрепи 25 проекта за около 7 млн. лв.

НИФ ще подкрепи 25 проекта за около 7 млн. лв. Снимка: pixabay.com

356 малки и средни компании са получили ваучери на обща стойност 6 млн. лв. за ИКТ услуги.

25 проектни предложения ще бъдат финансирани по 11-ата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, менажиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на икономиката. Проектите ще получат обща безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 978 362 лв., като Агенцията  предоставя финансова подкрепа в размер до 500 000 лв. за проект. Договорите с 25-те кандидати, одобрени за финансиране, предстои да бъдат подписани. 

Класираните проектни предложения попадат в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Те са в четири тематични области: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, „Мехатроника и чисти технологии“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. 

Основна цел на Фонда е да насърчи научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на родния бизнес, като насърчава развитието на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. В своите предходни 10 конкурсни сесии Фондът финансира развитието на над 500 проекта с над 90 млн. лв. в сферата на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия и др. 

По процедура „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“, която също се управлява от ИАНМСП, към момента са раздадени 356 броя ваучери на обща стойност 6 105 000 лв. Ваучерите се изпращат по куриер във връзка с влошената епидемиологична обстановка в страната, като предоставянето е постоянен процес до достигането на общо 450 броя ваучери по схемата. По индикативна програма ваучерната схема ще подкрепи 450 предприятия с бюджет над 9 млн. лв. (9 180 000 лв.), предоставяйки 2 типа ваучери на родните МСП – за 5000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб сайт или приложение, и за 20 000 лв. – за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност. 

Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне за преодоляването на икономическите негативи от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството. Процедурата се осъществява чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: