Ограничения при влизане в България за граждани от определени държави

Ограничения при влизане в България за граждани от определени държави

Новите рестрикции влизат в сила от 1 декември

Ограничения при влизане в България за граждани от определени държави предвижда нова заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. Това съобщават от пресцетъра на Министерство на здравеопазването. Заповедта важи за периода от 1 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г. Рестрикциите важат за пристигащите през всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.  

Съгласно заповедта, всички пътници, които пристигат с начална точка на отпътуване от трети страни извън изключенията, посочени в заповедта, се допускат на територията на Република България при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа. 

Документът трябва да съдържа имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването (наименование, адрес или други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат.

Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на България. 

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, които не представят документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизането в страната PCR тест се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице. 

Забраната за влизане на територията на страната няма да се отнася за

Българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства (включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях); гражданите на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция.  

Лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на  Р България и членовете на техните семейства, както и тези, които са притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, също ще бъдат изключени от ограничението. Заповедта няма да се отнася и за лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), както и за членовете на техните семейства.