ЕС: България е сред държавите със замърсяване на въздуха над нормите

ЕС: България е сред държавите със замърсяване на въздуха над нормите Снимка: pixabay

Карантините, въведени в ЕС покрай пандемията, са спомогнали за подобряване качеството на въздуха. Наблюдава се спад до 60% на някои замърсители.

В доклад, представен вчера от Европейската комисия, България е сред посочените членки със замърсяване с фини прахови частици над нормите, съобщава БТА.  Докладът е изготвен по данни от над 4000 точки за наблюдение в ЕС. През последното десетилетие по-доброто качество на въздуха е допринесло за значително намаляване на случаите на преждевременна смърт в Европа. 

Последните официални данни на Европейската агенция за околна среда показват, че почти всички европейци все още страдат от замърсяването на въздуха, което води до около 400 000 случая на преждевременна смърт на европейския континент, посочват експертите. За съжаление в България, наред с Хърватия, Чехия, Италия, Полша и Румъния, е отчетено повишено замърсяване през 2018 г., се подчертава в документа.

Излагането на фини прахови частици (ФПЧ2,5) е причинило около 417 000 случая на преждевременна смърт в 41 европейски държави през 2018 г. Около 379 000 от тези случаи са настъпили на територията на ЕС. 

От 2000 г. насам замърсяването от превозите и от производството на енергия е намаляло значително, се твърди в доклада. Отбелязан е и бавен напредък в намаляването на замърсяването от сградите и селското стопанство.

Броят на преждевременно починалите заради замърсяване с фини прахови частици е намалял с около 60 000 през 2018 г. в сравнение с 2009 г. При замърсяването с азотен диоксид намалението е още по-голямо, а случаите на преждевременна смърт са спаднали с около 54% през последното десетилетие.


Докладът показва, че карантините, въведени в ЕС покрай пандемията, също са допринесли за подобряване качеството на въздуха заради спад до 60% на някои замърсители. Засега все още няма оценка как това подобрение се е отразило на общественото здраве.