Какво мислят потребителите в САЩ за енергийната ефективност

Какво мислят потребителите в САЩ за енергийната ефективност

Независимата потребителска организация Smart Energy Consumer Collaborative (SECC) публикува нов доклад, който хвърля светлина върху поведението, нагласите и ценностите на потребителите с по-ниски доходи в САЩ, съобщава smart-energy.com. Докладът изследва мнението и отношението на групата потребители към проблеми, свързани с енергийната ефективност, технологиите за интелигентен дом, възобновяемата енергия, доставчиците на електроенергия и климатичните промени. 

Докладът е разработен като онлайн национално проучване, проведено сред 1000 потребители в САЩ през август и септември 2020 г. За целите на изследването са определени потребители с доходи под $ 50 000 годишно. 

Изследването установява, че основен мотив за вземането на  решения, свързани с енергията в дома, е спестяването на пари. Около половината (47%) от потребителите с по-ниски доходи посочват „парите, които могат да спестят“ като своя основна мисъл, когато обсъждат енергоспестяващи възможности. 81% от запитаните изразяват значителна загриженост за околната среда и подкрепа за инвестиции в чиста енергия. 46% смятат, че замяната с по-модерни уреди ще им струва твърде скъпо и няма да могат да си я позволят. 44% биха направили енергийни промени с оглед на вредата за околната среда, докато 32% биха предприели такива промени за свое собствено удобство.  

Средно около 30% заявяват, че винаги мислят за енергийната ефективност, за вредите върху околната среда и за следващите поколения.   

Изследването разкрива и значителни финансови пречки за домакинствата с ниски доходи, както и факта, че те изпитват несъразмерно по-високи енергийни тежести. 54% от анкетираните не са наясно с каквито и да било възможности за помощ за енергийни разходи или въвеждане на енергийно ефективни подобрения, срещу само 19%, които са наясно с програмите за подпомагане.  
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: