Национални етични правила за реклама и търговска комуникация

Национални етични правила за реклама и търговска комуникация Снимка: pixabay

Последната версия отразява опита на Националния съвет за саморегулация (НСС) и препоръките за реклама и маркетинг на Международната търговска камара (МТК)

Подаването на сигнали и жалби за неетична реклама става безплатно и лесно чрез електронната форма на сайта на НСС. 

Националният съвет за саморегулация (НСС) публикува  на своя сайт www.nss-bg.org нова редакция на етичния кодекс.  
Националните етични правила за реклама и търговска комуникация се прилагат за всяка форма на комуникация, произведена от маркетинг-оператор и предназначена да популяризира продукти или да повлияе на поведението на потребителите, независимо от използваните медийни канали. 
Целта е рекламата в България да бъде благоприлична, почтена, честна и правдива и все по-отговорна към потребителите и обществото“, коментира Ели Герганова, председател на УС на НСС. 
Етичният кодекс е резултат от съвместните усилия на неговите учредители - Българска асоцияция на рекламодателите (БАР), Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) - и е съгласуван с широк кръг заинтересовани страни като Съвета за електронни медии (СЕМ), Министерство на културата, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта и информационните технологии, Държавна агенция за закрила на  детето, Асоциация „Активни потребители“ и други.


Освен познатите на обществото общи етични правила за маркетинг и реклама, разширението включва четири нови раздела: Търговски промоции; Спонсорство; Директен маркетинг и цифрова търговска комуникация; Твърдения относно околната среда и търговската комуникация.


Ново допълнение е Препоръка на НСС за маркетинг чрез влиятелни личности, която налага отговорно поведение на инфлуенсърите в социалните мрежи.  

Още по темата във

facebook