НСИ: Леко подобрение на стопанската конюнктура в строителството, търговията на дребно и услугите през октомври

НСИ: Леко подобрение на стопанската конюнктура в строителството, търговията на дребно и услугите през октомври Снимка: bglobal.bg

През октомври общият показател на бизнес климата нараства с 0,5 пункта в сравнение с предходния месец, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава.

Показателят „бизнес климат в строителството" се покачва с 0,6 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Настоящата строителна активност се оценява като леко повишена, а и очакванията им за дейността през следващите три месеца са благоприятни. През последния месец анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Бизнес климатът в търговията на дребно се увеличава с 1,3 пункта в резултат на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Бизнес климатът в сектора на услугите нараства с 3,4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче няма да е съпроводено с допълнително наемане на персонал.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" намалява с 1,3 пункта спрямо септември в резултат на по-умерените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Още по темата във

facebook