Неизрядните наематели и арендатори на държавни земи няма да получават субсидии

Неизрядните наематели и арендатори на държавни земи няма да получават субсидии

Причината са множеството установени системни нарушения на договорите.


Наематели и арендатори на земи от Държавния поземлен фонд, които не си плащат задълженията, няма да получават субсидии. Това предвиждат промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Площи, за които не е извършено плащане, вече няма да се считат за правно основание за подпомагане. 


Причината са множеството установени системни нарушения на клаузите в договорите за наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд, уточняват вносителите от Министерството на земеделието. Включени са текстове, с които допълнително се ограничават възможностите за получаване на подпомагане за площи, които не са включени в регистрираната ползвана площ от земеделските стопани. 

Промените предвиждат още да се удължи с още 5 години мораториумът за разпоредителни сделки със земи, които се стопанисват от общините, но реално не са техни. Става въпрос ниви, чиито собственици не са завършили докрай процедурата по възстановяване на собствеността или пък от години са в чужбина и затова не са потърсили земята си. Сега действащият мораториум изтече на 22 септември тази година.

Промените ще засегнат 102 808 земеделски стопани, които кандидатстват за подпомагане по схеми и мерки на ОСП, както и граждани – собственици на земеделски земи с признато за възстановяване право на собственост. 

Промените в закона са публикувани за обществено обсъждане до 23 октомври. Становища могат да бъдат изпращани чрез портала за обществени консултации на МС.


Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: