Банката на Англия: Частните застрахователи трябва да си партнират с правителството

Банката на Англия: Частните застрахователи трябва да си партнират с правителството Снимка: pixabay.com

Банката на Англия (Bank of England) призова правителството да работи със застрахователите в Обединеното кралство, за да се подготви за бъдещи сериозни сътресения, вместо да остави отделни части от икономиката да бъдат изложени на катастрофални загуби.

 

Според изпълнителния директор на отдела за застрахователен надзор на Централната банка на Великобритания Анна Суини възниква опасност от „празнина в защитата", тъй като компаниите, които са „поразклатени" от загубите от пандемията, престават да покриват основните рискове. „Вместо това рискът от по-нататъшни опасни събития, като например една сериозна кибератака, може да бъде разпределен между публичния и частния сектор", каза тя.

 

„Очевидно е, че има лимит за размера на загубите, които частният застрахователен капитал може да покрие - каза Суини на финансова конференция, проведена на 22 септември. - Струва си да се изясни дали публично-частна подкрепа е един от начините за намаляване на този риск."

 

Световните застрахователи пострадаха от коронавируса и претенциите, свързани с пропуснати ползи, отмяна на събития или пътувания, нанесоха ущърб на печалбите им. Компаниите се стремяха да намалят бъдещите рискове за сметка на увеличаване на премиите за някои фирми или чрез пълно отпадане на покритието.

 

„Лойд", най-големият застрахователен пазар в света, призова към създаване на фонд, подкрепен от държавата, за да се покрият разходите за застрахователни обезщетения в случай на бъдещи пандемии.

 

„Едно от нещата, които пандемията показа, е, че трябва да има много по-тясно партньорство между правителството и частните фирми - каза председателят на „Лойд" Брус Карнеги-Браун. - Там, където няма застраховка, плаща държавата и безусловно именно това и се случва по време на пандемията."

 

Според Карнеги-Браун компаниите на „Лойд" са се срещнали с длъжности лица на ред правителства по повод създаването на подкрепян от държавата застрахователен фонд за покриване на щетите от глобални бедствия.

 

Акциите на британската застрахователна компания Beazley Plc паднаха във вторник (22 септември) с 15,5%, след като застрахователят удвои оценката си на първичните искове за COVID-19 до 340 милиона долара след компенсация от презастрахователите. По-голямата част от това повишаване е предизвикано от загуби поради отмяна на мероприятия.

 

„Пандемията изкара на повърхността рисковете, свързани с непредвидени обстоятелства в застрахователните договори и с неочаквани връзки между рисковите области при екстремни обстоятелства - каза Суини. - Съществува риск от прекомерно отхвърляне на риска и превишаване на лимита, което води до съвкупно съкращаване на предлагането, а това от своя страна нанася ущърб на възстановяването от пандемията."