През третото тримесечие на 2023 г. разходите на домакинствата се увеличават с 21,2%

През третото тримесечие на 2023 г. разходите на домакинствата се увеличават с 21,2% Снимка: pixabay.com

Спрямо същия период на предходната година

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2 714 лв. и се увеличава с 21,2% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28,7%), следвани от разходите за жилище (16,1%), данъци и социални осигуровки (12,7%) и транспорт и съобщения (11,5%).

Фиг. 1. Структура на общия разход на домакинство през третото тримесечие на 2022 и 2023 г.

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1,5 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 2,9 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0,8 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

  • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 675 на 780 лв. (с 15,4%);
  • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 87 на 102 лв. (с 16,5%);
  • Разходите за облекло и обувки нарастват от 69 на 88 лв. (с 28,0%);
  • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома)се увеличават от 426 на 436 лв. (с 2,3%);
  • Разходите за здравеопазване нарастват от 138 на 147 лв. (с 6,5%);
  • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 248 на 311 лв. (с 25,5%);
  • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 149 на 
    251 лв. (с 68,0%);
  • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 255 на 345 лв. (с 35,5%).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: