„Български пощи“ ще бъдат финансово оздравени и модернизирани

„Български пощи“ ще бъдат финансово оздравени и модернизирани Снимка: bnr.bg

В 6-месечен срок „Български пощи“ трябва да изготви и представи на Европейската комисия петгодишен план за преструктуриране

Одобрената днес от Европейската комисия финансова подкрепа от държавата в размер на 50 млн. лева за „Български пощи“ ЕАД, ще постави дружеството на здрава финансова основа, за да може да се модернизира и дигитализира. Това коментира вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев по повод съобщението на Европейската комисия. 

В 6-месечен срок „Български пощи“ трябва да изготви и представи на Европейската комисия петгодишен план за преструктуриране, съгласно нейните насоки, обясни Христо Алексиев. По думите му документът трябва да съдържа всички необходими мерки така, че в средносрочен план „Български пощи“ да бъдат финансово оздравени и решително модернизирани, включително чрез предлагане на нови услуги на гражданите и бизнеса.

По-рано днес Европейската комисия съобщи, че е одобрила, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, българска мярка в размер на 26.5 млн. евро (50 млн. лева) за спешна подкрепа за ликвидността на „Български пощи“ ЕАД. В мотивите за решението се посочва, че дружеството е изправено пред спешна нужда от средства поради инфлацията и увеличените оперативни разходи. 

Мярката има за цел да осигури ресурси за посрещане на спешните нужди от ликвидност до края на октомври и да продължи дейността си по предоставяне на пощенски услуги и изплащане на пенсии. Помощта ще бъде под формата на заем. България се ангажира, че след шест месеца заемът ще бъде изплатен, или „Български пощи“ ще представи план за преструктуриране на дружеството за осигуряване на дългосрочна жизнеспособност. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: