Нелоялните практики „продават“ и продукти с изтекъл и изтичащ срок на годност

Нелоялните практики „продават“ и продукти с изтекъл и изтичащ срок на годност Снимка: hi-news.ru

Потребителите да изискват от контролния орган да задължи търговеца да си признае нарушението

Промоциите на магазините за хранителни стоки, често съпътствани от различен тип нелоялни търговски практики, се провеждат с цел привличане на допълнителен поток от клиенти, но нерядко и за да бъдат пласирани продукти с изтичащ или дори изтекъл срок на годност.

Потребителите продължават да бъдат потърпевши от липса на артикули с намалени цени или маркирането им на редовните, неспазване на предварително обявени промоционални условия и др. За санкционирането и забраната на подобни нелоялни практики трябва да се намеси контролният орган Комисия за защита на потребителите (КЗП), като приложи всички предвидени в закона мерки. 

За съжаление, КЗП не прави разлика между това да публикува в регистъра на официалната си интернет страница данни за забранени нелоялни практики и това да задължи рекламодателя/рекламната агенция да огласи за своя сметка и по подходящ начин акта, с който е установено нарушението, както и да разпространи съответната коригирана реклама. А това е още една предвидена в Закона за защита на потребителите мярка, която може да бъде налагана паралелно с останалите - санкция и забрана за прилагане в бъдеще на незаконната практика. Тази мярка има възпитателен характер, защото е свързана не само с преки финансови загуби за търговеца, но и с репутационни щети за него, каквито му нанася и задължаването да внесе яснота относно коректното послание“. 

Това коментира по БНР основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова. Според нея използването на този лост би променило съществено картината на пазара. 

Едно е някъде на сайта на КЗП да бъде публикувана тази информация, до която ще достигнат само потребителите, които знаят за съществуването на такъв регистър, ще бъдат активни да го посетят и разгледат и търпеливи да проследят неорганизираната му подредба. Съвсем друго е търговецът сам и за своя сметка публично да оповести в масмедиите, че е „хванат“ да осъществява нелоялна практика, да разкаже какво е извършвал и че това негово действие е санкционирано от компетентния орган. А след това да представи коректната реклама, с което потребителите да научат какво е вярното послание и да могат сами да сравнят как изглежда заблуждаващата реклама и как достоверната.“, обясни още Руменова. 

Експертът посъветва всички потребители, които подават в КЗП жалби за нелоялни търговски практики, не само да настояват за проверка по техния случай, но и да отправят искане към контролния орган при доказване на нелоялна практика и влизане в сила на заповедта за нейната забрана да задължи търговеца да оповести акта за установяване на нарушението и „поправената“ реклама.

Оповестяването ще даде възможност на повече потребители, които са засегнати от конкретната практика, да научат за нея и да защитят правата си. Те ще могат да поискат намаляване на цената или разваляне на договора с търговеца, сключен в условията на прилагане на тази нелоялна практика. Освен това, те биха могли и да претендират обезщетение за претърпени вреди по общия ред. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: