Ръст в производството на твърди горива за декември 2022 г. отчете НСИ

Ръст в производството на твърди горива за декември 2022 г. отчете НСИ Снимка: wikipedia.org

През декември 2022 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при твърдите горива - с 5,8%, и на електрическата енергия - с 4,5%,

През декември 2022 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при твърдите горива - с 5,8%, и електрическата енергия - с 4,5%, а най-голямо намаление е регистрирано при пропан-бутановите смеси - с 25,0%. 

През декември 2022 г. спрямо предходния месец при доставките на енергийни продукти се наблюдава нарастване във всички енергийни продукти. Най-голям ръст е отчетен при пропан-бутановите смеси - с 34,1%, природния газ - с 26,1%, както и при електрическа енергия - със 17,1%.

Производство на енергийни продукти 

През декември 2022 г. спрямо ноември 2022 г.нараства производството на:

 • твърди горива - с 5,8% до 3 283 хил. т;
 • електрическа енергия - с 4,5% до 4 383 ГВтч.

Намалява производството на:

 • пропан-бутанови смеси - с 25,0% до 6 хил. т;
 • дизелово гориво - с 20,4% до 246 хил. т;
 • безоловен бензин - с 3,1% до 156 хил. т.

Производството на природен газ остава без изменение

През декември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на производствени инсталации, съществено нараства производството на пропан-бутанови смеси и безоловен бензин, както и на:

 • дизелово гориво - с 43,0%;
 • твърди горива - с 1,3%.

Намалява производството на:

 • природен газ - с 50,0%;
 • електрическа енергия - с 12,6%.

 

Доставки на енергийни продукти

През декември 2022 г. спрямо ноември 2022 г. нарастват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 34,1% до 55 хил. т;
 • природен газ - с 26,1% до 280 млн. куб. м;
 • електрическа енергия - със 17,1% до 3 267 ГВтч;
 • дизелово гориво - с 16,1% до 238 хил. т;
 • безоловен бензин - с 15,8% до 44 хил. т;
 • твърди горива - с 4,7% до 3 239 хил. т.

Намаление няма при енергийните продукти.

През декември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

 • безоловен бензин - с 69,2%;
 • пропан-бутанови смеси - с 44,7%;
 • дизелово гориво - с 13,9%.

Намаляват доставките на: 

 • природен газ - с 23,9%;
 • електрическа енергия - с 3,5%;
 • твърди горива - с 2,6%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: