Разрешителните за строеж на жилищни сгради намаляват с 11,5%

Разрешителните за строеж на жилищни сгради намаляват с 11,5% Снимка: pikist.com

Това показват данните на НСИ за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 911 жилищни сгради с 10 203 жилища в тях и 1 131 176 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 18 административни сгради/офиси със 17 683 кв. м РЗП и на 1 183 други сгради с 534 969 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11,5%, броят на жилищата в тях - с 30,6%, както и общата им застроена площ - с 31,6%. Издадени са разрешителни за строеж на 28,6% повече административни сгради с 68,9% по-малка РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 2,5%, както и разгънатата им застроена площ - с 26,0%.

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове и тримесечия

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 0,1%, но жилищата в тях намаляват със 17,7%, а разгънатата им застроена площ - с 19,9%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава спад както на броя им - с 45,5%, така и при разгънатата им застроена площ - с 51,8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 1,0% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 32,6% по-малка.   

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) -321,Пловдив - 290,Бургас - 261, София - 207, и Варна - 146. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) -5 106, Пловдив - 1 677, Варна - 948, Бургас - 679, и София - 269.

 През четвъртото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1252 жилищни сгради с 6 627 жилища в тях и със 760 178 кв. м разгъната застроена площ, на 14 административни сгради/офиси с 11 453 кв. м РЗП и на 555 други сгради с 363 469 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 19,7%, жилищата в тях - с 24,9%, както и общата им застроена площ - с 29,7%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран ръст, съответно с 27,3 и 174,5%. Намаляват започнатите други видове сгради - със 17,0%, както и общата им застроена площ - със 17,9%.   

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 5.1%, жилищата в тях - с 9,7%, както и общата им застроена площ - с 12,8%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП спада с 30,7%. Започнал е строежът на 8,6% по-малко други видове сгради, като общата им застроена площ е намаляла с 30,1%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 205 жилищнии 37 други сгради; Пловдив - 200 жилищни, 3 административни и 62 други сгради; София (столица) -160 жилищни,3 административни и 19 други сгради; Варна - 146 жилищни и 21 други сгради; София - 98 жилищни и 25 други сгради.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: