Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 4,0%

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 4,0% Снимка: techsauce.co

Колко са издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство на нови сгради през третото тримесечие на 2022 година по данни на НСИ

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 159 жилищни сгради с 14708 жилища в тях и 1 653429 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 56 936 кв. м РЗП и на 1 213други сгради със 722 909кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 4,0%, разгънатата им застроена площ - с 2,3%, но жилищата в тях се увеличават с 6,5%. Издадени са разрешителни за строеж на 30,0% по-малко административни сгради със 142,7% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 4,2%, както и разгънатата им застроена площ - с 3,6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 17,0%, жилищата в тях - с 65,7%, а разгънатата им застроена площ - с 55,5%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава ръст както на броя им - с 55,6%, така и при разгънатата им застроена площ - над осем пъти. Издадените разрешителни за строеж на други сгради сас 2,5% повече, както и разгънатата им застроена площ - с 0,2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 450,Пловдив - 345,София - 213, Бургас - 189, и Варна - 159. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) -5 407, Пловдив - 4 760, Варна - 1 595, Бургас - 818, и София - 296.

През третото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1 559 жилищни сгради с 8 823 жилища в тях и с 1 081 423 кв. м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 4 173 кв. м РЗП и на 669 други сгради с 442 870 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 12,3%, жилищата в тях - с 22,5%, както и общата им застроена площ - с 16,9%.Броят на започнатите административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП намалява с 58,7%. Започнал е строежът на 10,8% повече други видове сгради, но с 12,1% по-малка РЗП.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 14,9%, жилищата в тях - с 35,2%, както и общата им застроена площ - с 32,5%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 21,4 и 76,6%. Започнал е строежът на 16,3% повече други видове сгради с 9,3% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 238 жилищни и 80 други сгради; Варна - 229 жилищни, 4 административни и 37 други сгради; София (столица) - 240 жилищни и 27 други сгради; София - 166 жилищни и 22 други сгради; Бургас - 126 жилищни и 19 други сгради.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: