Ръст в производството и доставките на електроенергия за ноември 2022 г. отчете НСИ

Ръст в производството и доставките на електроенергия за ноември 2022 г. отчете НСИ Снимка: sova-news.com

През ноември 2022 г. спрямо предходния месец при производството на енергийните продукти се наблюдава най-голямо нарастване при електрическата енергия- с 31,1%

През ноември 2022 г. спрямо предходния месец при производството на енергийните продукти се наблюдава най-голямо нарастване при електрическата енергия- с 31,1%, а най-голямо намаление е регистрирано при безоловния бензин - с 13,0%. 

През ноември 2022 г. спрямо предходния месец при доставките на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при природния газ - с 56,3%, а най-голям спад е регистриран при пропан-бутановите смеси - с 10,9%.

Производство на енергийни продукти 

През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г.нараства производството на:

 • електрическа енергия - с 31,1% до 4 195 ГВтч;
 • твърди горива - с 9,3% до 3 103 хил. т.

Намалява производството на:

 • безоловен бензин - с 13,0% до 161 хил. т;
 • дизелово гориво - с 6,4% до 309 хил. т.

Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на производствени инсталации, съществено нараства производството на: пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво. 

Намалява производството на:

 • природен газ - с 50,0%;
 • електрическа енергия - с 5,0%;
 • твърди горива - с 4,2%.

 

Доставки на енергийни продукти

През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нарастват доставките на:

 • природен газ - с 56,3% до 222 млн. куб. м;
 • електрическа енергия - с 12,1% до 2 790 ГВтч;
 • твърди горива - с 10,6% до 3 094 хил. т.

Намаляват доставките на: 

 • пропан-бутанови смеси - с 10,9% до 41 хил. т;
 • безоловен бензин - с 9,5% до 38 хил. т;
 • дизелово гориво - с 6,0% до 205 хил. т.

 

През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

 • дизелово гориво - с 28,1%;
 • пропан-бутанови смеси - с 2,5%.

Намаляват доставките на: 

 • природен газ - с 21,6%;
 • безоловен бензин - с 19,1%;
 • твърди горива - с 6,3%;
 • електрическа енергия - с 3,7%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: