Близо 50% от българите не знаят, че жертвите на престъпления са защитени в ЕС

Близо 50% от българите не знаят, че жертвите на престъпления са защитени в ЕС Снимка: d:istinkt

Европейската комисия дава началото на кампания за повишаване на информираността по темата

Всяка година един от четирима европейски граждани става жертва на престъпление. Кампанията “Ще си отварям очите” на Европейската комисия има за цел да постави във фокуса на общественото внимание темата за насилието и свързаните с него престъпления в България. Тя е насочена предимно към близките на жертвите и ги призовава да държат очите си отворени за сигналите за насилие и да бъдат активни в помощта си към пострадалите.

Европейската комисия стартира кампания за повишаване на информираността относно жертвите на престъпления в България и подкрепата, от която те се нуждаят. Символично начало на кампанията “Ще си отварям очите” в България беше поставено тази събота, 21 януари, с атрактивно събитие в столичен търговски център. 

Кампанията е част от първата по рода си Стратегия на ЕС за правата на жертвите на престъпления, която има за цел да гарантира, че всички те могат да получат гарантирана помощ и защита. „Трябва да разпознаваме жертвите на престъпления и да им предоставим подкрепата, от която се нуждаят, за да намерят те сили да се справят и да продължат напред“, заяви комисарят по правосъдието Дидие Рейндерс. „Много от жертвите обаче все още не са наясно с правата си и не знаят как могат да ги упражнят“, добави той. 

Преди да стартира кампанията, Европейската комисия проведе представително проучване в България сред лица на възраст между 18 и 30 години, с което да определи нивото на информираност за правата на жертвите в страната. Изследването се фокусира и  в това, доколко респондентите са запознати с наличието на центрове за подкрепа и с възможността да докладват тези престъпления. 

Резултатите сочат, че 49% от анкетираните в България не знаят, че жертвите на престъпления са защитени в ЕС с конкретни права, а само около една трета от запознатите са наясно какви са те. Една от основните задачи на кампанията “Ще си отварям очите” е жертвите, техните приятели и близки да разберат какви права имат и как да се възползват от тях в България. 

Проучването показва още, че 86% от анкетираните в България биха препоръчали на жертвите да потърсят съдействие, като използват специализирана помощ. Ето защо кампанията не само разяснява правата на жертвите на престъпления, но и предоставя списък с местни организации, към които пострадалите от насилие могат да се обърнат за подкрепа. 

Цялата информация за престъпленията, правата на жертвите и центровете за подкрепа в България е достъпна на https://victims-rights.campaign.europa.eu/en/country/bulgaria.

За основните права на жертвите: 

В ЕС жертвите на престъпления разполагат с набор от права, които включват:

- Право да разбират и да бъдат разбрани: Цялата комуникация с жертвите трябва да бъде на достъпен език и лесна за разбиране от тяхна страна. 

- Право на информация: Жертвите имат право да получават информация за подкрепа, обезщетение, възстановително правосъдие, защита. Те трябва да бъдат информирани как да съобщават за престъпления и как да получат достъп до правни съвети.

- Право на получаване на подкрепа: Всички жертви имат право на услуги за подкрепа на жертвите, които са безплатни и поверителни.

- Процесуални права: Жертвите имат набор от права, като например правото да бъдат изслушани, правото на правна помощ, правото на решение за обезщетение от извършителя на престъплението.

- Право на защита: Жертвите и членовете на техните семейства имат право да бъдат защитени от вторично и повторно нападение, отправени заплахи и отмъщение. Жертвите на престъпления имат право на индивидуална оценка.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: