Кои страни в Европа имат най-ниската и най-високата възраст за пенсиониране?

Кои страни в Европа имат най-ниската и най-високата възраст за пенсиониране? Снимка: https://pixabay.com/

Тази седмица френското правителство представи своята пенсионна реформа: възрастта за пенсиониране ще бъде повишена от 62 на 64 години до 2030 г.

Новото правило трябва да влезе в сила до 2027 г., а законоустановената възраст за пенсиониране ще се повишава с шест месеца всяка година, започвайки от септември 2023 г., като в крайна сметка ще достигне 64 години до края на десетилетието.


Но повишаването на възрастта за пенсиониране не е тенденция само във Франция: стандартната задължителна възраст за пенсиониране се повишава в повечето страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Кои страни в Европа имат най-ниската и най-високата възраст за пенсиониране? Какъв е очакваният брой години в пенсия? На каква възраст европейците напускат пазара на труда?

Euronews представя свой анализ:

Дефиницията на минималната възраст за пенсиониране варира в различните страни. Всяка страна има своя собствена практика в зависимост от вида на пенсията, според OИСР и доклада на Pensions at a Glance.

И двата източника използват данни за 2020 г., най-новите налични данни, които анализират настоящите и бъдещите възрасти за пенсиониране за тези, които са започнали работа на 22-годишна възраст.

В момента има два вида възраст за пенсиониране: ранна и стандартна. Според доклад на ОИСР възрастта за ранно пенсиониране на мъжете варира от 59 години в Литва до 63,7 години в Германия. За жените тя варира от 58 години в Литва,  до 63,7 години в Германия.

Понастоящем Франция има възраст за ранно пенсиониране от 62 години както за мъжете, така и за жените. Всъщност 62 години е възрастта за ранно пенсиониране в почти половината Европа, включително Швеция, Португалия, Норвегия, Италия, Гърция и Австрия.

Действителните възрасти за пенсиониране показват повече вариации от възрастите за ранно пенсиониране и са по-представителни за задължителните възрасти за пенсиониране.

За мъжете тя варира от 52 в Турция до 67 в Норвегия и Исландия.

За жените тя е 49 години в Турция, докато в Норвегия и Исландия най-високата възраст за пенсиониране е 67 години.

По-висока ли е възрастта за пенсиониране във Франция, отколкото в други страни от ЕС?

Средната за ЕС е 64,3 години за мъжете и 63,5 години за жените.

Франция в момента има възраст за пенсиониране от 64,5 години както за мъжете, така и за жените, според ОИСР.

Това означава, че във Франция възрастта за пенсиониране е малко по-висока от средната за ЕС. Но все още е по-ниска, отколкото в някои други страни членки на блока, например в Германия, където цифрата е 65,7 години както за мъжете, така и за жените.

С изключение на Турция, сегашната минимална възраст за пенсиониране в Европа е 62 години за мъжете и 60 години за жените.

В повечето европейски страни, за които има данни, текущата възраст за пенсиониране е 65 години или повече.

Сред страните-членки на ЕС Гърция, Италия, Люксембург и Словения имат най-ниската текуща възраст за пенсиониране - 62 години както за мъжете, така и за жените.

Увеличиха ли се значително очакваните години за пенсиониране?

Очакваните години на пенсиониране са очакваната продължителност на живота след действителното излизане от пазара на труда. Тази цифра се е увеличила значително с времето.

През 1970 г. мъжете в страните от ОИСР са имали средно 12 години живот след напускане на пазара на труда, докато до 2020 г. те са могли да очакват да прекарат 19,5 години в пенсия.

Очакваната продължителност на живота на жените в момента на напускане на пазара на труда е значително по-висока: през 1970 г. тя е била средно 16 години за страните от ОИСР. И до 2020 г. тя се е увеличила до 23,8 години. В същото време разликата между мъжете и жените също леко се е увеличила.

Очаква се жените да живеят 4 години по-дълго от мъжете след пенсиониране

Разликата между жените и мъжете в очакваните години на пенсиониране варира от 2,0 години в Ирландия до 7,5 години в Кипър.

До 2020 г. европейските жени като цяло могат да очакват да живеят 4,3 години по-дълго от мъжете, след като напуснат пазара на труда.

Докато средното за ЕС е 4,6 години между пенсионирани мъже и жени, във Франция разликата между половете в полза на жените е 3,6 години.

Интересното е, че очакваната продължителност на живота при пенсиониране и за двата пола варира в Европа. За мъжете тя варира от 14 години в Латвия до 24 години в Люксембург. 
За жените тя варира от 18,9 години в Латвия, до 28,4 години в Гърция.

В Белгия, Франция, Гърция, Италия, Люксембург и Испания се очаква жените да се пенсионират за 26 или повече години.

Франция е в челната тройка по „очаквани години пенсиониране“, като се представя много добре, като е на второ място сред мъжете (23,5 години) и на трето място сред жените (27,1 години) в сравнение с европейските си съседи.

Каква ще бъде възрастта за пенсиониране до 2060 г.?

ОИСР изчислява, че до средата на 60-те години нормалната възраст за пенсиониране в страните членки ще се увеличи средно с около две години.

Предвижда се Дания да има най-високата възраст за пенсиониране - 74 години както за мъжете, така и за жените. В много страни бъдещата действителна възраст за пенсиониране може да бъде около 65 или дори 66 години.

В ЕС се очаква възрастта за пенсиониране да бъде 66,1 години за мъжете и 65,9 години за жените до 2060 г.

Във Франция се предвижда възрастта за пенсиониране да достигне 66 години за мъжете и жените през същия период.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: