България потребява горива и рафинирани продукти малко над 3 млн. тона годишно

България потребява горива и рафинирани продукти малко над 3 млн. тона годишно Снимка: Министерство на тратспорта и съобщенията

Пълната забрана за износ на продукти от суров петрол ще има много сериозни последствия за гражданите и бизнеса

Една пълна забрана за износ на продукти от суров, руски петрол ще има много сериозни последствия за хората, бизнеса и всички потребители на петролни продукти. Това заяви вицепремиерът по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев по време на заседание на парламентарната комисия по енергетика.

Водим много активни разговори с представители на Европейската комисия, за да уточним как да прилагаме регламента. Дерогацията за внос на суров петрол по море е ясна, но оттук нататък, възникват доста въпроси, тъй като за нефтопродуктите, произведени от суров петрол, идващи по тръбопровод има забрана, но нищо не е написано по отношение на тези, които се доставят с морски транспорт.

Проведените разговори с ЕК са с цел запазване интереса на българските граждани и спазване на европейската правна рамка.

Те се третират като два различни типа внос. „Смея да твърдя, че за България няма забрана за износ на преработени нефтопродукти,“ заяви Христо Алексиев пред народните представители. Всичко, произведено в рафинерията в Бургас добива автоматично български, респективно европейски произход. 

В момента България потребява горива и рафинирани продукти малко над 3 млн. тона годишно. От тях, около 2,5 млн. тона е дизелово гориво, което се произвежда предимно от рафинерията в Бургас. Технологията на производствения процес не позволява производство на количества единствено за вътрешния пазар в България. При фракционната дестилация на суровия петрол неизбежно освен основните горива се получават и продукти, които нямат пазар на територията на страната, тъй като за тях има забрана за употреба в ЕС, като например нефто продукти с високо съдържание на сяра.  От тази гледна точка е неразумно абсолютното ограничаване на износа на нефтопродукти, това ще доведе до спирането на рафинерията по технологични причини. 

В Европа и региона има сериозен недостиг на дизелово гориво и няма как да бъде направен внос. Дори и да се потърси начин за доставяне на дизел, той би бил на непосилни за българските потребители цени.

Преустановяването на дейността на рафинерията  ще доведе до недостиг на горива на местния пазар, т.е. ще се стигне до увеличаване на цените и респективно повишаване на инфлацията. Накърняването на социалните интереси на населението би могло да рефлектира пряко на обществения ред и сигурност. Т.е. няма да се постигне и основната цел на тази дерогация – да се осигури нормално функциониране на държавата в икономически и в социален аспект.

Вицепремиерът обърна внимание, че започва да се очертава тенденция за дефицит на преработени нефтопродукти и в Западна Европа. Турският експорт на преработени нефтопродукти със суровини от Русия, се е увеличил с 85 % през последните два месеца, което води до превръщането на Турция в основен източник за задоволяване на потребностите от горива в Европа. 

За мен е разумно да има забрана за износ на дизелово гориво и цялото количество произведено от рафинерията да остава в България, но трябва да се позволи износа на останалите рафинирани продукти, за които има забрана за европейски пазар и няма търсене на българския. Ако не се допусне този износ, складовете на рафинерията ще се запълнят за 10 – 14 дни и тя ще трябва да преустанови дейност. Ако българската държава забрани износа на дизел, но разреши износа на останалите рафинирани продукти, бургаската рафинерия ще продължи да работи, ще се осигурят горива на добра цена за населението и бизнеса и ще се спази духа на регламента на ЕК", каза Алексиев.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: