Наетите лица в края на септември 2022 г. намаляват с 1,4%

Наетите лица в края на септември 2022 г. намаляват с 1,4% Снимка: pikist.com

Това сочат предварителните данни на НСИ

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2022 г. намаляват с 32.0 хил., или с 1,4%, спрямо края на юни 2022 г., като достигат 2.28 милиона. 

Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 17,0%, и в „Култура, спорт и развлечения“ и „Операции с недвижими имоти“ - с по 2,2%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 1,1% и „Образование“ - с 1,0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20,5 и 16,7%. 

В края на септември 2022 г., в сравнение с края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 5.3 хил., или с 0,2%. 

Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - със 7,3 хил., „Преработваща промишленост“ - със 7,1 хил., и „Строителство“ - с 5,0 хил., а най-голямо увеличение - в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6,8 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 5,4 хиляди. 

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ -   с 3,9%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 2,6%, и в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 2,4%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ - с 8,1%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6,1%

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: