Ръст в производството на твърди горива и пропан-бутан за юли 2022 г. отчете НСИ

Ръст в производството на твърди горива и пропан-бутан за юли 2022 г. отчете НСИ Снимка: БНР

През юли 2022 г,. спрямо юни2022 г. производството на твърди горива е нараснало с 16,1%, а на пропан-бутановите смеси - с 18,2%.

През юли 2022 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при твърдите горива - с 16,1%, а единствено намаление е регистрирано при природния газ -с 50,0%.

През юли 2022 г. спрямо предходния месец при доставките на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при пропан-бутановите смеси -с 18.2%. Единствено намаляват доставките на безоловен бензин -с 37.9%.

Производство на енергийни продукти 

През юли 2022 г. спрямо юни 2022 г.нараства производството на:

 • твърди горива - с 16,1% до 2 760 хил. т;
 • пропан-бутанови смеси - с 11,1% до 10 хил. т;
 • дизелово гориво - с 6,9% до 325 хил. т;
 • електрическа енергия - с 4,2% до 4 202 ГВтч;
 • безоловен бензин - с 3,2% до 162 хил. т.

Намалява производството наприроден газ - с 50,0% до 1 млн. куб. м.

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:

 • дизелово гориво - с 54,0%;
 • твърди горива - с 39,6%;
 • безоловен бензин - с 33,9%;
 • пропан-бутанови смеси - с 25,0%;
 • електрическа енергия - с 9,6%.

Намалява производството наприроден газ - с 50,0%.  

Доставки на енергийни продукти

През юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. нарастват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 18,2% до 39 хил. т;
 • твърди горива - с 14,2% до 2 761 хил. т;
 • електрическа енергия - с 8,3% до 2 614 ГВтч;
 • природен газ - с 5,0% до 189 млн. куб. м;
 • дизелово гориво - с 1,9% до 215 хил. т.

Намаляват доставките набезоловен бензин - с 37.9% до 36 хил. т.

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

 • твърди горива - с 34,2%;
 • пропан-бутанови смеси - с 11,4%.

           

Намаляват доставките на: 

 • безоловен бензин - с 28,0%;
 • природен газ - с 27,0%;
 • дизелово гориво - с 14,3%;
 • електрическа енергия - с 4,8%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: