Разходите на работодателите за труд са нараснали с 14,4% през второто тримесечие

Разходите на работодателите за труд са нараснали с 14,4%  през второто тримесечие Снимка: НСИ

По предварителни данни на Националния статистически институт

С 14,4% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 година (по предварителни данни на Националния статистически институт). В индустрията увеличението е с 15,0%, в услугите - с 16,8%, и в строителството - с 11,5%.

Фиг. 1. Индекс на общите разходи на работодателите за труд - % (Календарно изгладени, 2016 = 100)

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ - с 22,5%, „Култура, спорт и развлечения“, „Други дейности“ - с по 19,4%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 18,2%. 

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 14,6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 13,5%. 

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 22,8% за „Административни и спомагателни дейности“ до 1,8% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: