През второто тримесечие на 2022 г. средният доход на населението нараства с 16,5%

През второто тримесечие на 2022 г. средният доход на населението нараства с 16,5% Снимка: НСИ

Отчетеното от НСИ нарастване е спрямо второто тримесечие на 2021 година

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е  2 207 лв. и нараства с 16,5% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54,1%), следван от доходите от пенсии (34,4%) и от самостоятелна заетост (4,3%). 

Спрямо второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 4,4 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0,7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии нараства с 5,5 процентни пункта.

     Фиг. 1. Структура на общия доход на домакинство през второто тримесечие на 2021 и 2022 г.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 1 108 на 1 193 лв. (със 7,7%).
  • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 94 на 96 лв. (с 1,7%).
  • Доходите от пенсии се увеличават от 547 на 760 лв. (с 39,1%).
  • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 45 на 48 лв. (с 5,2%).

 

През второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,5%, а делът на дохода от натура - 0,5%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: