През първото тримесечие на 2022 г. средният доход на населението нараства с 9,6%

През първото тримесечие на 2022 г. средният доход на населението нараства с 9,6% Снимка: НСИ

Отчетеното от НСИ нарастване е спрямо първото тримесечие на 2021 година

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв. и нараства с 9,6% спрямо същото тримесечие на 2021 година, сочат данните на Нациооналния статистически институт (НСИ).

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56,9%), следван от доходите от пенсии (30,9%) и от самостоятелна заетост (4,9%). 

Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1,7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 0,4 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0,6 процентни пункта.

Фиг. 1. Структура на общия доход на домакинство през първото тримесечие на 2021 и 2022 година

В номинално изражение през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 1 011 на 1 142 лв. (с 12,9%).
  • Доходът от самостоятелна заетост намалява от 100 на 97 лв. (с 2,6%).
  • Доходите от пенсии се увеличават от 574 на 619 лв. (със 7,9%).
  • Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 57 на 40 лв. (с 30,9%).

 

През първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,7%, а делът на дохода от натура - 0,3%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: