Връчиха четири сертификата за инвестиции на обща стойност 30,5 млн. лв.

Връчиха четири сертификата за инвестиции на обща стойност 30,5 млн. лв. Снимка: mig.government.bg

Инвестициите ще разкрият 170 нови работни места

Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер връчи четири сертификата, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Oбщaта стойност на инвестициите по проектите е 30,5 млн. лв., като те ще разкрият 170 нови работни места. Два от насърчените проекти са клас А, а другите два са клас Б.

Лорер обяви, че всички те са на експортно ориентирани компании, като два от тях са в общини с безработица над средната за страната. В процес на сертифициране до седмици са още пет проекта с общ размер на инвестициите 101 млн. лв., които ще разкрият нови 1200 работни места“, допълни той. 

Министър Лорер цитира предварителните данни на БНБ, според които чуждестранните инвестиции в България са се увеличили двойно през първите два месеца на настоящата година, спрямо същия период на предходната. 

Сертификат клас А получи „Ролпласт Груп“ АД за инвестиционния проект „Разширяване на производствената база 2021-2022“, гр. Костинброд и гр. София. Инвестицията е на стойност 18 200 000 лв. и предвижда разкриване на 30 нови работни места.

Сертификат за инвестиция клас А получи също „Марели Системс“ ЕООД за инвестиционния проект „Увеличаване на обема на производство на камини, разширяване на производствената гама чрез започване на производство на термопомпи въздух-вода за отопление и охлаждане и конвектори за отопление и охлаждане“, гр. Симитли. Проектът е на стойност 5 059 000 лв. и предвижда разкриването на 115 нови работни места. 

Сертификат за инвестиция клас Б беше връчен на фирма „Смарт Органик“ АД за инвестиционния проект „Производствено-складова база за био храни“, община Божурище. Размерът на инвестицията възлиза на 5 000 000 лв. и ще бъдат разкрити 15 нови работни места.

Сертификат за инвестиция клас Б получи и „Шипка 99“ АД за инвестиционния проект „Модернизиране на предприятието чрез инвестиции в оборудване за пакетиране и опаковка на произвежданите продукти и допълнително производствено оборудване“, гр. Първомай. Размерът на инвестицията възлиза на 2 172 000 лв. и ще бъдат разкрити 10 нови работни места.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: