Три вековни чинара в София са обявени за защитени дървета

Три вековни чинара в София са обявени за защитени дървета Снимка: МОСВ

Чинарите са на приблизителна възраст 100 години и са с височина около 20 м

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обяви три вековни дървета за защитени. Дърветата са от вида яворолистен чинар и се намират в градина „Кристал“, град София. Чинарите са на приблизителна възраст 100 години, с височина около 20 м и обиколка в основа съответно 3,15 м, 3,3 м и 3,6 м.

С обявяването им за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. 

След публикуване на заповедите в Държавен вестник, вековните дървета ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: