Драстичен спад на пътуванията на българи в чужбина и на чужденци у нас отбелязва НСИ

Драстичен спад на пътуванията на българи в чужбина и на чужденци у нас отбелязва НСИ Снимка: pixabay

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 286,1 хил., или с 60,1% под регистрираните през юни 2019 г.


През юни 2020 г. посещенията на чужденци в България са 380,7 хил. (табл. 1 от приложението), или със 75,2% по-малко в сравнение с юни 2019 г. (фиг. 2).

Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 94,6%, „служебна“ - със 76,1%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 47,9%. Транзитните преминавания през страната са 70,1% (266,8 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 58,1%, или със 74,3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват със 70,7%.