Разходите на работодателите са нараснали с 12,1% в края на 2021 г.

Разходите на работодателите са нараснали с 12,1% в края на 2021 г. Снимка: pixabay.com

НСИ публикува индексите на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2021 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през четвъртото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,1% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година. 

В индустрията увеличението е с 11.8%, в услугите - с 11.4%, и в строителството - с 14.4%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2021 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ - със 17,9%, „Култура, спорт и развлечения“ - със 17,8%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 17,6%. 

Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ - с 2,3%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12,7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 9.4%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 19,3% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ до -3,6% за „Операции с недвижими имоти“.

     Индекс на общите разходи на работодателите за тру(Календарно изгладени, 2016 = 100)

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: