Финансовата помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино" е 2,4 млн. лв.

Финансовата помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино" е 2,4 млн. лв. Снимка: pixabay.com

По НППЛВС 2019-2023 г.

Към момента заявената финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. е близо 2,4 млн. лв. До днес са подадени заявления от 34 кандидати, като финансовата помощ ще бъде изплатена до 15 октомври 2020 г. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева при откриването на „Винен фест Бургас 2020 г.“. Чрез нейното прилагане ще се осигури „глътка въздух“ за производителите на вино, които поради пазарната криза и затруднените икономически отношения не могат да реализират своята готова продукция. Финансира се съхранението на залежалото количество вино. Бюджетът по мярката е 5 млн. лв., а приемът приключи миналата седмица.

Василева посочи, че във връзка с пандемията COVID-19 бяха утвърдени и приеми по кризисните мерки за финансова 2020 г. - „Застраховане на реколта” и „Събиране на реколтата на зелено”.

По думите й, по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ предстои окончателно плащане на кандидатите, договорирани през 2019 г. Ангажираните средства са в размер на 12,9 млн. лв. и ще бъдат изплатени също до 15 октомври т.г. Предстои отваряне на нов прием по нея от 17 до 21 август с бюджети за 2021, 2022 и 2023 финансови години.

Д-р Лозана Василева отбеляза, че към момента площите с лозя в страната са 60 862 ха. Положителна тенденция е, че 61% от общата им площ са регистрирани за производство на вина със защитени наименования за произход (ЗНП) и защитени географски указания (ЗГУ). Това дава на производителите на вино изключително право да използват регистрираното име на своя продукт, както и специален знак върху опаковките на продукта, предлаган на пазара.

„За последните три години, от 2017 г. досега, има регистрирани нови 31 винопроизводители, като общият им брой за страната е 294. Износът на български вина е постоянен и с положителен тренд на покачване“, каза още заместник-министърът. Тя подчерта, че предвид ограниченото разпространение на коронавируса в страната ни в първото полугодие на 2020 г., нивата на износ на българско вино се запазват в границите на предходните години. По някои традиционни направления, като Китай, се отчете спад, който обаче се компенсира с увеличени продажби към страни в ЕС.