Състояние на българската икономика към юни 2020 г.

Състояние на българската икономика към юни 2020 г.

® Photo by Christiann Koepke on Unsplash

Националният статистически институт (НСИ) публикува в понеделник (6 юли) информация за българската икономика през последното тримесечие.


Анализът включва данни за потреблението, инвестициите, промишлеността и пазара на труда, както и редица финансови показатели.


По данни на НСИ показателят на доверие в промишлеността се е подобрил със 7,4% спрямо предходния месец. За сметка на това обаче в индекса на промишленото производство е регистриран спад от 15,7% спрямо съответния месец миналата година. БВП през първото тримесечие на 2020 г. възлиза на стойност 25 575 млн. лв., като данните показват растеж от 2,4% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година. Спрямо последното тримесечие на 2019 г. ръстът е 0,3%.


Общият показател на доверие на потребителите се е понижил със 17,4% през април тази година, като това се дължи на пониженото  доверие сред населението, мненията на хората за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последната година, както и прогнозите за следващите 12 месеца. Оборотът в търговията на дребно също е намалял с 19,9% в сравнение със същия месец на миналата година, като най-голям спад се наблюдава в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (40,3%). 


Индивидуалното потребление възлиза на 73,1% от произведения БВП за първото тримесечие. През този период средното натоварване на мощностите на промишлеността също е спаднало с 10,1 пункта, достигайки 67,9%. Промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като ключов фактор, който затруднява дейността им.


Данните за заетостта сочат, че през първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица над 15-годишна възраст възлиза на 3107,2 хил. Броят на безработните за периода е 148,9 хил., като коефициентът на безработица е 4,6% (с 0,4 пункта по-малко от 2019 г.). Към март 2020 г. средната работна заплата е 1321 лв. - с 5,9% повече от предходната година.


Към юли 2020 г. поръчките от чужбина са спаднали с 0,8 пункта в сравнение с предходния месец. Салдото по текуща сметка през април обаче е положително със стойност 186,5 млн. евро при дефицит от 249,7 млн. за предходната година. Търговското салдо отново е с положителна стойност (120,2 млн. евро) при дефицит от 222,1 млн. за април предходната година. Износът и вносът за м. април са спаднали в сравнение със същия период на предходната година, като възлизат съответно на 1924,7 млн. евро и 1804,5 млн. евро.


Преките инвестиции в чужбина са нараснали с 16,4 млн. евро, след като салдото за април 2019 г. е било отрицателно в размер на 7,5 млн. Чуждестранните инвестиции в страната са нараснали, достигайки 23,9 млн. евро.


През предходния месец хармонизираният индекс на потребителските цени се е увеличил с 1,0%, като най-голямо увеличение на цените е регистрирано при хранителните продукти и безалкохолните напитки - 6,0%. Индексът на цените на жилищата също е нараснал с 4,7% в сравнение с предходната година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2020 г. са спаднали с 1,6%, като очакванията са продажните цени в промишлеността да запазят равнището си през следващите 3 месеца.


Във финансовия сектор кредитите на нефинансови предприятия за домакинствата през май 2020 г. възлизат на 58,727 млрд. лева. Това регистрира растеж с 2,9% на годишна база през месец май 2020 г.Прочетете още за:
България икономика статистика

  0 
  1