По програмата на ББР са отпуснати над 28 млн. лв. безлихвени кредити на физически лица

По програмата на ББР са отпуснати над 28 млн. лв. безлихвени кредити на физически лица

Одобрени са едва половината от кандидатстващите.

За малко повече от месец от старта на гаранционната програма на Българската банка за развитие (ББР) за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица банките, партньори по програмата, са отпуснали над 28 млн. лв.

Постъпилите до момента искания за кредити са 12 958, от които са потвърдени само 6735, а обработващи се – 2587. Средната стойност на заемите е близо 4100 лв.

Почти 75% от исканията са на лица на трудов договор, а останалите са на самоосигуряващи се.

Програмата, по която гарант е ББР, цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд заради кризата, породена от COVID-19.

Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1500 лева. За кредит може да се кандидатства до края на 2020 г.

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

По заемите не се дължат такси, комисиони и неустойки.


Прочетете още за:
ББР кредити физически лица

  0 
  1