България ще предостави хуманитарна помощ за Афганистан и Украйна

България ще предостави хуманитарна помощ за Афганистан и Украйна Снимка: https://pixabay.com/

България ще предостави помощ за справяне с хуманитарните кризи в Афганистан и Украйна

Това реши правителството на свое заседание. Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Одобрената помощ е в съответствие с приоритетите, заложени в Средносрочната програма за помощ за развитие и за хуманитарна помощ на Република България за периода 2020-2024 г. и с географските приоритети на България по хуманитарните въпроси за 2021 г.

Хуманитарната помощ за Афганистан ще бъде разпределена към Службата на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) за прилагане на Всеобхватната рамка за отговор на бежанската криза в Афганистан (146 687 лева) и към Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) за осъществяване на проекти и дейности в страната (48 896 лева).

Хуманитарната помощ за Украйна, в размер на 136 908 лева, ще бъде насочена за изпълнение към Международния комитет на Червения кръст.

Предоставената от България хуманитарна помощ е част от усилията на международната общност за покриване на неотложните хуманитарни потребности на населението в тези кризисни региони. България ще продължи да се утвърждава като предвидим донор и надежден партньор в ЕС и международната общност чрез своя принос към усилията за посрещане на най- острите хуманитарни предизвикателства. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: