Трансграничен проект ще подготвя преподаватели и ученици по туризъм

Трансграничен проект ще подготвя преподаватели и ученици по туризъм Снимка: rulan.eu

Нов проект по “Еразъм+” от България, Хърватска, Словения и Сърбия ще доведе до повишаване на квалификацията на преподаватели и ученици

Ниската квалификация на кадрите в сектор туризъм вече е основен проблем за конкурентоспособността на туризма не само в България, но и в региона. Само в Сърбия без работа през 2020 г. в туризма са останали над 50 000 души по данни на Конфедерацията на синдикатите в страната. Според проучване на Европейския център за надпрофесионално обучение най-сериозна подкрепа секторът търси в три области: обслужването на клиенти, английски език и комуникационните умения. 

“През последните години се наблюдава устойчива негативна тенденция на намаляване на учениците в професионалните гимназии, което се дължи основно на нагласите на учениците и техните родители към професионалното образование”, каза Малинка Маринова, председател на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство. “Ето защо е важно да създадем условия за промотиране на туристическите професии като добър и перспективен образователен избор и да повишимне само квалификацията на преподавателите, но и уменията на учениците, които се подготвят за бъдещата си кариера в туризма.” 

Именно съвременният подход към туристите, висококачественото обслужване и подобряването на нивото на владеене на английски език са сред целите на новия и одобрен за финансиране по програма “Еразъм+” от Центъра  за развитие на човешките ресурси към Европейската комисия трансграничен проект. Уникалната по рода си инициатива PROTourism ще се изпълнява от организации от България, Хърватска, Словения и Сърбия и цели да повиши качеството на преподавания във всички страни учебен материал с фокус туризъм. 

За подкрепа на туристическия сектор ще бъдат създадени педагогически материали и учебни материали, които подкрепят учениците за реалната работна среда. Всички материали ще бъдат дигитализирани и чрез иновативната платформа iZZI. Материалите ще повишат професионалните и дигитални умения на преподавателите по английски, което ще доведе до подобрени знания и умения и на самите ученици по туризъм. Проектът предвижда и специален фокус върху модерни подходи за обслужване на клиенти и комуникационни умения, където секторът изпитва остра нужда.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: