Италия: Няма "зелен пропуск" - няма заплата

Италия: Няма "зелен пропуск" - няма заплата Снимка: https://pixabay.com/

В Италия от този петък ще могат да работят само тези, които имат валиден „сертификат за COVID"

"Нито една държава в Европа не е стигнала толкова далеч. Има силни протести, въпреки че идват от незначително малцинство “, пише германският вестник Süddeutsche Zeitung.

Сертификатът трябва да бъде представен в Италия от всички работници и служители, така и от тези, които работят за себе си, тоест общо около 23 милиона души.  Единственото изключение от изискването за сертификат са хора, които не могат правят ваксинации по медицински причини. Те трябва да предоставят медицинско свидетелство; правителството работи за въвеждане на специален QR код за тях“, се казва в статията.

Всеки, който няма зелен пропуск на работното място, рискува да получи глоба от 600 до 1500 евро. Работодател, който не е проверил наличността му, също ще трябва да плати: от 400 до 1000 евро.

Освен това всеки, който се появи на работа без удостоверение, веднага ще бъде изпратен вкъщи и ще се счита за отсъстващ без уважителна причина.

Заплатата за дните на отсъствие от работното място няма да се изплаща, не се полага отпуск, социалните помощи не се изплащат, изчисляването на трудовия стаж се прекратява. 


Компаниите и институциите обаче нямат право да уволняват служители, които нямат „зелен паспорт“.  

Cъс съкращения от Süddeutsche Zeitung

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: