През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 6,2%

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 6,2% Снимка: Национален статистически институт

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 123 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 6,2%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2023 г. е 2 098 лв., за ноември - 2 099 лв. и за декември - 2 173 лева., показват данните на Националния статистически институт.

                 Фиг. 1. Средна брутна работна заплата общо за страната по месеци

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 123 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 6,2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 16,1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8,3%, и „Операции с недвижими имоти“ - със 7,4%.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13,0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Строителство“ - с 21,3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 19,9%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - със 17,2%. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 4 852 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 278 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 086 лева.

 

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 304 лева;
  • „Други дейности“ - 1 307 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 460 лева.

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 14,0%, а в частния - с 12,7%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: