През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 2,2%

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 2,2% Снимка: НСИ

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 000 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2,2%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2023 г. е 1 973 лв., за август - 1 957 лв., и за септември - 2 072 лева.

Фиг. 1. Средна брутна работна заплата общо за страната по месеци

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e2 000 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2,2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление“ - с 13,4%, „Образование“ - с 12,2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7,5%. 

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 14,7%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Образование“ - с 20,3%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 19,6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18,3%. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 4 670 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 055 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 894 лева.

 

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Други дейности“ - 1 259 лева;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 265 лева;
  • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1 480 лева.

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 15,3%, а в частния - с 14,5%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: