21 африкански държави се обединяват за Велика зелена стена

21 африкански държави се обединяват за Велика зелена стена

21 африкански държави се включват в нов проект – изграждане на т.нар. Велика зелена стена – верига от дървета и гористи местности, която да се простира на целия континент, по южния край на пустинята Сахара. 

Първоначално проектът е замислен през 2007-а, тогава с участието на 11 държави, но от 2020 г. в нея се включват още 10. Това ще бъде най-мащабно изградената екосистема по програма на Обединените нации до момента. 

Проектът има за цел да решава няколко проблема едновременно, като най-сериозният от тях е разпростирането на пустинята. Сахара се разширява на юг от години, като нарушава и дори разрушава живота на много градове и семейства. Промените в климата допълнително утежняват влиянието на този процес. 

Великата зелена стена ще обхване около 1 милион квадратни километра до 2030 г. Новите дървета ще улавят около 250 милиона тона въглероден диоксид на година – еквивалент на премахването на вредните емисии от колите в цяла Калифорния за три години. 

Освен всичко друго, засаждането на дърветата ще даде работа на милиони хора в следващите години. Процесът е завършен на 15% и ще бъде напълно готов през 2030 г.