Европейски държави призоваха ядрената енергия да бъде изключена от зеленото финансиране

Европейски държави призоваха ядрената енергия да бъде изключена от зеленото финансиране

Според доклада на Съвместния изследователски център на ЕК ядрената енергия е безопасна

Пет държави членки на Европейския съюз изпратиха писмо до Европейската комисия с молба ядрената енергия да не бъде включена в таксономията на зеленото финансиране от съюза.  

Писмото е подписано от министрите на околната среда или енергетиката на Австрия, Дания, Германия, Люксембург и Испания. В него министрите изказват несъгласието си с доклада на Съвместния изследователски център на Европейската комисия, според който ядрената енергия е безопасна. Докладът беше публикуван през април т.г. 

Министрите призовават Комисията да не допуска ядрената енергетика до зелено финансиране, тъй като тя не отговаря на принципа да не се нанасят значителни вреди, който е част от Регламента за таксономията. 

Ние сме загрижени, че включването на ядрената енергетика в таксономията би навредило трайно на нейната цялост, надеждност и следователно на нейната полезност“, предупредиха те. 

В документа се твърди, че оценката на Европейската комисия за безопасността на ядрените инсталации е погрешна. „Разтревожихме се, когато научихме, че според Съвместния изследователски център (СИЦ) няма индикации, че високорисковата технология като ядрена енергетика е по-вредна за човешкото здраве и околната среда, отколкото другите форми на производство на енергия, като вятърна и слънчева енергия“, пишат още министрите. 

Според писмото ядрената енергия е високорискова технология, а ЕК умишлено игнорира възможността за сериозен инцидент, свързан с използването ѝ. 

Вътрешният научен орган на Европейската комисия, Съвместният изследователски център (JRC), публикува доклад за безопасността на ядрената енергия на 2 април, припомня Euractiv. Според заключенията в него ядрената енергетика е безопасен енергиен източник с ниски въглеродни емисии, сравним с вятърната и хидроенергията, и като такава отговаря на условията за екологично чисти инвестиции съгласно таксономията на ЕС за зелено финансиране. 

Анализите не разкриха никакви научно обосновани доказателства, че ядрената енергия вреди повече на човешкото здраве или на околната среда, отколкото другите технологии за производство на електроенергия“, се казва в доклада на JRC. 

Европейската комисия разполагаше с три месеца, за да представи доклада на JRC на вниманието на два експертни комитета - първия за радиационна защита и управление на отпадъците съгласно член 31 от Договора за Евратом, а втория за въздействието върху околната среда от Научния комитет по здравеопазване, околна среда и възникващи рискове. 

Очаква се тези оценки да бъдат публикувани в близките дни. Те ще бъдат „строги“, каза говорител на ЕС, заявявайки, че „надеждността на тази оценка е от решаващо значение“. 
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: